top of page

הטיפוס הוא למעשה סוג האורה, שדה האנרגיה של האדם, הנקבע לפי ההגדרה של המרכזים והערוצים במפת העיצוב האנושי שלו.

 

קיימים ארבעה סוגי אורה המתפקדים ומתנהלים שונה לחלוטין זה מזה, ותפקידם בעולם הוא שונה.

 

הגנרטור         Generator

 

המניפסטור    Manifestor

 

הפרוג'קטור     Projector

 

הרפלקטור      Reflector

הגנרטור (וגם המניפסטינג-ג'נרייטור - MG -הגנרטור המגשים) הוא הטיפוס שמחולל את אנרגיית החיים על הפלנטה. אצל שאר הטיפוסים מרכז הסקרל אינו מוגדר במפת הגוף ולכן הם נקראים "לא סקרליים".

המניפסטור הינו טיפוס אנרגיה לא סקרלי, ואילו הפרוג'קטור והרפלקטור הם טיפוסים שאינם  אנרגטיים;  Non-Energy-Types.

האורה של כל טיפוס היא בעלת איכויות קבועות ומאד מסוימות, ובנויה להתנהלות מסוימת בעולם. אלה הן איכויות מכניות, לא מנטליות. אין לנו כל השפעה על מי שאנחנו. לכן לכל טיפוס קיימת האסטרטגיה שלו, והיא למעשה הדבר המשמעותי ביותר ב"ניסוי" וכן בידע של העיצוב האנושי. 

בעזרת האסטרטגיה האדם לומד לנוע נכון בחיים, לקבל החלטות נכונות התומכות במי שהוא נועד להיות. האסטרטגיה שלך מאפשרת לך  ליצור קשר ברמה מאד עמוקה עם מה שנכון לך בכל מצב נתון.  

האורה (ההילה) של כל טיפוס מורגשת, ויש לה איכויות מסוימות שאינן משתנות. כאשר אנו לומדים להכיר את מי שאנחנו, מתבהרים לנו דברים  רבים לגבי דרכנו בחיים. 

ההתניות של המין האנושי גרמו לכולנו להיות רחוקים מאד מהעיצוב האמיתי שלנו. קשה "לנחש" לגבי אדם כלשהו  איזה טיפוס הוא  או מהי סמכותו הפנימית , כיוון שמרבית בני האדם מותנים מרגע לידתם לחיות את מי שהם לא. 

המפה מגלה לנו  את הטיפוס שאנחנו ומשם מתחילה הדרך המופלאה שלנו אל עצמנו.

בהמשך תוכלו לקרוא על כל טיפוס וכן לצפות בסרט מעמיק יותר, יחד עם זאת, המידע הטיפוסים הוא ראשוני ומכליל, כשלב ראשון, ולאחר מכן רצוי ומומלץ לקבל הנחייה מקצועית  :-)

bottom of page