top of page
alice6.png

כדי להגיע לשעת הלידה המדוייקת התהליך הוא כזה:

 

שלב ראשון: ניתן לברר במשרד הפנים או בבית החולים בו נולדת.

לילידי הארץ -

ניתן להתקשר למשרד הפנים ישירות במספר זה: 3450*

ובמייל: info@moin.gov.il

שלב שני: מנסיון של רבים וטובים, בבית החולים  נרשמת שעה קרובה, אך לא מדוייקת, ולצורך המפה רצוי להגיע לדיוק מקסימאלי.

לצורך כך קיים תהליך הנקרא:  Birth Time Rectification

בעזרת תאריכים מדוייקים ושעות של אירועים חשובים בחייך, עורך אסטרולוג וודי מומחה שחזור שעת הלידה שלך.

 

אני ערכתי את השחזור אצל המומחה הזה ואכן היה הבדל של 11 דקות מהשעה שנרשמה בבית החולים, שיצר שינוי במידע שהתקבל במפה.

 

התהליך אורך כ 24 שעות, התקשורת איתו דרך המייל.

bottom of page