top of page
האורה_ גאיה אריאל_העיצוב האנושי.jpg

ארבעת טיפוסי האורה

הגנרטור - אורה מאד פתוחה ומחבקת - YIN ENERGY  בעלת תדר רספטיבי. בנויה לתגובה.

המניפסטור - אורה סגורה והודפת - YANG ENERGY   בנויה להנעת דברים. 

הפרוג'קטור - אורה חודרת, ממוקדת וסופגת – בנויה לחדור למרכז הג'י של הגנרטור ולחוש אותו מבפנים. הפרוג'קטור בנוי להנחות את טיפוסי האנרגיה, 

הרפלקטור - אורה מתנגדת, עמידה ודוגמת. פתוחה או סגורה לפי הסביבה. הוא דוגם את מה שסביבו כדי "לטעום" ולראות האם יש הפתעה הממתינה לו...

האורה היא שדה האנרגיה המקיף אותנו, ומהווה למעשה את מי שאנחנו.

לא מדובר על הקרינה החשמלית שיוצאת מהגוף או הצבעים הנראים לעיניהם של אנשים מסויימים או מכשירים כאלה ואחרים.

אנו מדברים על שדה גדול, שקוטרו לפחות ארבעה-חמישה מטרים לפחות. למעשה, אנו חיים בתוך בועה גדולה :-)

ישנם ארבעה סוגי אורה, שלמעשה מהווים את ארבעת הטיפוסים של ההיומן דיזיין. הטיפוס אינו אוסף תכונות האופי שלנו או איכויות נרכשות, אלא התנהגות אנרגטית של האורה, המכניקה שלה. הטיפוס הוא משהו שנולדנו לתוכו וככה נהיה עד לרגע האחרון בגופנו הנוכחי.

האורה חודרת קירות וחומרים אחרים... אי אפשר לחסום אותה. ז"א שאם אנחנו נמצאים בחדר ומעבר לקיר נמצא אדם אחר, אם אין ביננו מרחק של ארבעה - חמישה מטרים, אנחנו נמצאים באורה שלו.

העובדה הזאת היא קריטית, כיוון שכאשר אנו באורה של אדם נוסף, אנו למעשה כבר לא "אנחנו", אלא אנו חווים את האורה המשותפת, המהווה משהו חדש שמשפיע עלינו (מתנה אותנו). כאשר אנו נמצאים באורה של יותר מאדם אחד, מה שמכונה "יישות-טראנס-אורית", משהו אחר לחלוטין מתרחש, וההשפעה עלינו גדולה עוד יותר.

האורה שלנו משדרת את מי שאנחנו. כל המאפיינים של העיצוב שלנו, כולם, משודרים החוצה באורה שלנו. למעשה, האורה "מדברת" עם העולם.

כשאנו חיים נכון לפי מי שאנו באמת, התדר של האורה והבהירות שלה מתחזקים ולאט לאט אנו שמים לב שהעולם מתייחס אלינו לפי מי שאנחנו.

ההיומן דיזיין נותן לנו הנחייה כיצד נכון לאורה שלנו להתנהל בעולם כדי לחיות נכון ובזרימה עם האנרגיה האמיתית שלנו. מכיוון שאנו מאד מותנים לחיות את מה שאנחנו לא, האורה שלנו "חוטפת" התנגדויות מהחיים והתוצאות כואבות.

כשאנו נמצאים בערבוב עם אנרגיות אחרות, ההחלטות שלנו מושפעות מהן. זהו תהליך התניה עמוק ובלתי מודע .

הוראות ההפעלה - העיצוב האנושי הייחודי שלנו, מראה לנו לא רק את האסטרטגיה האנרגטית הנכונה לאורה שלנו, אלא גם את המקום בגופנו אשר בו מתקבלות ההחלטות הנכונות לנו, מה שמכונה "הסמכות הפנימית" או תהליך קבלת ההחלטות.

כאשר אנו חיים את מי שנועדנו להיות, גם כשאנו במצבים "מעורבבים", אנו שומרים על עצמיותנו ומתנהלים בנתיב הנכון לנו.

bottom of page