top of page

הגנרטורים - כ- 67% מהאנושות.

אם ראית במפה שלך ריבוע אדום בחלק התחתון של הגוף, קיים בגופך מנוע המייצר אנרגיית חיים. זהו מרכז הסקרל שלך והוא מוגדר, צבוע באדום.

המנוע הזה הוא הוא שיודע מה נכון עבורך - במה יהיה נכון להשקיע את האנרגיה הנפלאה הזאת, על מנת לחוות סיפוק. הגנרטור שחי נכון, על פי העיצוב שלו ופועל לפי האסטרטגיה והסמכות, יחוש סיפוק כאשר הוא מפנה את האנרגיה שלו לכיוונים נכונים.

הגנרטור, כשמו כן הוא.  נמצא כאן על הפלנטה כדי לחולל חיים. האורה של הגנרטור ממגנטת וחובקת. היא מושכת אליה הכל, אין לו כל צורך ביוזמה - החיים מגיעים אליו. 

האסטרטגיה של הגנרטור היא להמתין, וכאשר משהו מגיע אליו הסקרל שלו (הבטריה), מגיב ומראה האם האנרגיה שלו זמינה או לא.

אנרגיית החיים של הגנרטור מגיבה בצלילים. קולות אלה הם האמת הפנימית של הגנרטור.

אצל רוב הגנרטורים, הקולות האלה רדומים. אנרגיית החיים רדומה...

במציאות העכשווית, בעולמנו המנוהל על ידי המיינד, הגנרטורים אינם יודעים להקשיב לקולות הסקרל  ולכן מחליטים החלטות מנטליות הגורמות להם לנטוש דברים באמצע, לעזוב מערכות יחסים ולבזבז את האנרגיה שלהם לריק. לכן הם מתוסכלים. שימו לב: התדר החזק בעולמנו כיום הוא תסכול. מדוע? 67% ממנו הם גנרטורים מתוסכלים.

כשהגנרטור נכנס נכון לפרוייקט או למערכת יחסים, ז"א הולך בעקבות תגובת האנרגיה שלו ולא אחרי המיינד, האנרגיה שלו מנוצלת נכון ומחדשת את עצמה, והוא חש סיפוק.

גנרטור עם סמכות רגשית:

כאשר מוגדר במפת הגוף גם מרכז הרגש (מקלעת השמש), יהיה מרכז זה הסמכות הפנימית של הגנרטור. אז, יקשיב הגנרטור לקולות הסקרל, אך ימתין לקבלת החלטה סופית עד להתבהרות רגשית.

 

מניפסטינג-ג'נרייטור    Manifesting Generator

הגנרטור המגשים הוא גנרטור לכל דבר. ההבדל הוא שאצלו מחובר מרכז הגרון (מרכז ההגשמה) למנוע, מה שיוצר אצלו דחף חזק ליוזמה ופעולה.
 

לכן, כאשר הסקרל של המחולל המגשים נענה בחיוב להצעה מסוימת, הוא יכול להמשיך משם וליזום את הצעד הבא. כשהסמכות הפנימית שלו היא רגשית יש להמתין להתבהרות הרגש.

bottom of page