top of page

המניפסטור - כ - 9% מהאנושות.

המגשים - מניפסטור - הוא הטיפוס היוזם היחיד. הוא נמצא כאן על הפלנטה כדי להניע שינוי. למעשה, הוא השליח של השינוי.

 

החיים מביאים אותו למקום הנכון בעיתוי הנכון ואז הוא מניע את התהליך. המניפסטור הוא טיפוס נדיר - ראו כמה האנושות מותנית ליזום, כאשר למעשה - רק כ - 9% מאיתנו בנויים להנעת מהלך.

האסטרטגיה של המניפסטור היא ליידע לפני פעולה. 

האורה של המניפסטור מיוחדת בכך שהיא "דוחה" אחרים, הודפת אותם הצידה מדרכו, כהגנה עליו. 

הוא מעוצב כך שיוכל להיות עצמאי לחלוטין כדי ליצור השפעה בעולם מבלי להיות מושפע, מבלי שיפריעו לו.

המניפסטור "מרוויח" מהאסטרטגיה שלו כי כאשר הוא מיידע לפני מעשה, הוא מנטרל התנגדות. כשאנשים סביבו מרגישים חלק מההחלטה שלו, הם בשמחה עוזרים וזזים מדרכו.

המניפסטור בנוי להיות עצמאי ואינו זקוק לאנשים סביבו בדרך שרוב האנשים זקוקים.

כשמניפסטור נכנס לתוך קהל, מיד חשים בו, יש בו משהו מעורר כבוד או לחלופין - דחייה. תלוי אם הוא חי נכון עם העיצוב שלו.

כאשר המניפסטור חי ללא האסטרטגיה, הוא חווה התנגדויות רבות בחיים. בגלל היותו יוזם, מניע, הוא מובל על ידי החיים למעשים. כאשר הוא אינו מיידע לפני פעולותיו, ההתנגדות בה הוא נתקל מעלה בו כעס. התדר, החוויה של המניפסטור הלא-עצמי הוא כעס. 

 

המניפסטור שחי את העיצוב שלו יוזם ופועל לפי הסמכות הפנימית. הוא טיפוס אנרגטי אך לא סקרלי (מרכז הגרון - ההגשמה - מחובר אצלו במפת הגוף לאחד המנועים, לכן הוא אנרגטי. אך הוא אינו בנוי לעבודה, כמו הגנרטור. (אין לו הגדרה של מנוע העבודה - הסקרל).

 

המניפסטור יכול להיות עם סמכות ספלין, סמכות אגו או סמכות רגשית. כשזו האחרונה מכניסה את מימד הזמן ליוזמות ולפעולות של המניפסטור. כשהוא רגשי עליו להמתין לבהירות רגשית לפני הפעולה.

Ra.jpg

רא אורו הו, שקיבל את הידע של העיצוב האנושי, היה מניפסטור, סמכות ספלין, פרופיל 5/1.  ואכן, הביא שינוי עצום לאנושות.

מי שזוכה לקחת את הידע וליישמו בחייו, זוכה להתעוררות ולשינוי מבורך :-)

bottom of page