top of page

הפרוג'קטור -    כ - 22% מהאנושות.

המקרין -  Projector, הוא טיפוס מיוחד מאד.

תפקידו כאן על הפלנטה הוא להדריך את טיפוסי האנרגיה, בעיקר את הגנרטורים, לניהול נכון של האנרגיה שלהם.

הפרוג'קטור הוא טיפוס חדש על כוכב-ארץ. הוא זן מעבר חשוב, ומעמדו ילך וייתחזק העוד אנו מתקרבים לסיום המחזור ב - 2027.

האסטרטגיה של הפרוג'קטור היא להמתין להזמנה

הפרוג'קטור הינו טיפוס "לא אנרגטי", אין לו גישה קבועה לאנרגיית החיים (הסקרל) כמו הגנרטורים. לכן, עליו להיות מוזמן אל תוך קשרים ומערכות יחסים שבהם יהיה לו פוטנציאל לשימוש בריא באנרגיית החיים של הגנרטורים המביאים אותה לפלנטה.

כשהפרוג'קטורים מנסים לדחוף את עצמם ביחסים או בעבודה הם מגיעים לתשישיות אדירה מחוסר אנרגיה.

היכולת המיוחדת של האורה הפרוג'קטורית  היא לחדור אל מרכז הג'י של האחר - ו"לדעת" אותו.  יכולת זו, כשמנוהלת נכון , היא בעלת ערך עצום.

כאשר הפרוג'קטור חי נכון, הוא מקבל הכרה והערכה מסביבתו  וזו עבורו הצלחה. הפרוג'קטור בא לכאן כדי לחוות הצלחה - משמעות ההצלחה עבורו היא הכרה ביכולותיו לעזור ולהנחות אחרים.

בגלל המבנה המיוחד של ההילה שלו, הפרוג'קטור מתאים למערכות יחסים אחד על אחד. הילתו מתמקדת באדם אחד בו זמנית ולכן לעתים קשה לו בחברה. כשהוא מתחיל להכיר את האיכויות הללו שלו ולא מתנגד להן, חייו הופכים לקלים ונעימים יותר.

האסטרטגיה של הפרוג'קטור מורכבת  ועדינה, ויכולה להתפרש בדרך לא מדויקת. כיוון שאני כזו   (וחיי בורכו מהרגע בו נפגשתי בידע והתחלתי להתנסות באסטרטגיה שלי)  אני מדריכה פרוג'קטורים להיכנס נכון וברגישות לניסוי. אם אתם הורים לפרוג'קטורים או יש לכם בני זוג או אנשים קרובים כאלה, כדאי להעמיק ולהבין כמה מיוחדים הם. 

 

ישנם גוונים רבים של פרוג'קטורים, המשותף לכולם הוא שאין להם סקרל מוגדר ואין להם חיבור של מרכז הגרון למנוע (כמו למניפסטורים, שגם הם אינם מוגדרים בסקרל אך הגרון שלהם מחובר למנוע).

 

רוב רובם של הפרוג'קטורים מותנים מאד וחיים את חייהם כגנרטורים או מניפסטורים. הסקרל הפתוח שלהם מגביר את האנרגיה של הסביבה והם עובדים קשה מידי, לא ישנים מספיק ויוזמים כל הזמן... 

 

לכן, הם מתמוטטים פיזית ונפשית, ולא זוכים להכרה אמיתית על מי שהם באמת.

כשהפרוג'קטור חי את חייו כ"לא עצמי" הוא חווה מרירות. כשמתחילה ההתנסות באסטרטגיה ובסמכות, לאט לאט נפסקת היוזמה והפרוג'קטור מתחיל לחוש את האנרגיה המיוחדת שלו ואת השפעתה על הסביבה.

 

כמובן שיש השפעה של הפרופיל והמרכזים המוגדרים, אך האסטרטגיה לעולם תהיה להמתין להזמנה, ולהקשיב לסמכות הפנימית לפני דיבור או פעולה.

PROJECTOR.png
bottom of page