top of page
צלב1.png

מהו הצלב במפת הגוף?

ארבעת השערים הנמצאים בצמדי השמש והאדמה, באישיות ובעיצוב שלנו, מהווים את הנושא המוביל בחיינו, אפשר לקרוא לזה היעוד של העיצוב שלנו.

לכל צלב יש שם ומילות מפתח, וכאשר מתבוננים על ארבעת השערים המרכיבים אותו, בהקשר של כל מרכיבי המפה הייחודית של האדם, ניתן לראות את הנושא המרכזי של חיי האדם בכל מיני רבדים. התבוננות בשערים האלה, בכל ההיבטים שלהם, מאפשר לנו לקבל את נתיב חיינו ולהיכנע לתוך המסע הייחודי שלנו.

הסיבה שארבעת השערים האלה נקראים "צלב", הינה גיאומטרית גרידא: המיקום שלהם על גלגל השערים יוצר צורת צלב.

יש 16 צלבים בסיסיים המופיעים כל אחד בארבע ווריאציות, ומהם נגזרות עוד ועוד קומבינציות.

צלב מנדלה.png
bottom of page