top of page

המדע מאחורי העיצוב האנושי

 

הפיזיקה התת-אטומית מספקת את המידע המסביר את המנגנון עליו מושתתים גם האסטרולוגיה וגם העיצוב האנושי. אם תהית כיצד השמש, הירח והכוכבים משפיעים על חיינו, הנה ההסבר.

 

הנוטרינוס ותיאורית מייתרי העל

הסוכן הפיזיקאלי שמיישם את המאפיינים המתוארים במערכת העיצוב האנושי הוא חלקיק תת אטומי המכונה "נוטרינו". הנוטרינו "נחזה" על בסיס תיאורטי בלבד בשנת 1930. קיומו הוכח בשנת 1953, אך מדענים טענו שאין לו כל מסה. ב- 1987, כאשר המידע של מערכת העיצוב האנושי הגיע לפלנטה שלנו, הוצהר שהנוטרינוס מעבירים מידע אל ה- DNA שלנו, אך רק עשר שנים מאוחר יותר אישר המדע שאכן לנוטרינו יש מסה. תגלית זו חשובה כיוון שהיא נותנת בסיס לטענת העיצוב האנושי, שהנוטרינוס אכן יוצרים אינטראקציה עם ה – DNA שלנו.

 

לפי תיאוריית מיתרי העל, הנוטרינוס (וכל שאר החלקיקים התת אטומים) מורכבים אף הם ממיתרים רוטטים. מיתרים אלה הם קטנטנים במידה שלא תתואר, ומגוון הרטטים שלהם יוצרים את כל החלקיקים והאנרגיה המהווים את היקום. אין צורך לאמר, פיזיקה תת אטומית היא נושא מורכב מאד. אך כל שעלינו להבין בנוגע לנושא שלנו הוא, שלנוטרינוס יש מסה מזערית. במילים אחרות: על אף שהם קטנים לאין ערוך, הם לא חסרי משקל, והם אכן יוצרים אינטראקציה עם גופים בעולמנו התלת מימדי.

 

העולם מלא במיליארדים על גבי מיליארדים של נוטרינוס השטים להם במרחבי החלל כמעט במהירות האור.  הם כה קטנים  - הם עוברים דרך פלנטות ובני אדם ללא כל קושי. אין כל חומר "המגן" מפני נוטרינוס. הם עוברים דרך הכל. חלק ממקורות הנוטרינוס הם הפלנטות.  תהליכים של היתוך גרעיני המתרחשים בכוכבים מייצרים מגוון חלקיקים תת אטומיים, ביניהם הנוטרינוס. הנוטרינוס האלה מתרוצצים לכל אינסוף כיווני השמיים.

לפי הידע של העיצוב האנושי, לנוטרינוס אלה יש מאפיינים. מאפיינים אלה נוצרים מהרטטים של המיתרים המרכיבים אותם, ומעוצבים לפי הכוכבים שיוצרים אותם. כאשר הנוטרינוס עוברים דרך גוף כלשהו, המאפיינים שלהם משתנים, והגוף אשר דרכו הם עוברים כמובן משתנה אף הוא. גופים גדולים כמו פלנטות הם בעלי השפעה גדולה על מאפייני הנוטרינוס שעוברים דרכם.

 

ההשפעה הפלנטרית על הנוטרינוס

חלק מהנוטרינוס המגיעים לכוכב הארץ עוברים דרך הירח או כוכבי לכת אחרים, ונוטלים אליהם מאפיינים של גופי השמיים האלה. כאשר נוטרינוס אלה עוברים דרך גופינו, הם מעבירים אלינו את המאפיינים השמיימיים הללו. בשלבים מסויימים בהתפתחות שלנו  אנו רגישים ביותר להשפעתם – כמו למשל - רגע הלידה. לכן המיקום של השמש, הירח וכוכבי הלכת חשובים בשעת הלידה המדוייקת שלנו.

ההסבר של המנגנון עליו מושתתת מערכת העיצוב האנושי, מסביר למעשה גם את האסטרולוגיה.     

השמש והירח הם בעלי חשיבות גדולה באסטרולוגיה. השמש מאד גדולה והיא מקור חשוב של נוטרינוס. הירח קרוב מאד לארץ, ואחוז ניכר מהנוטרינוס המגיעים אלינו עוברים דרכו. כוכבי הלכת המרוחקים יותר מהארץ – אחוז קטן יותר של נוטרינוס עובר דרכם במסעו לארץ. 

השמש, הירח וכוכבי הלכת משפיעים עלינו דרך אותם נוטרינוס אשר עוברים דרכם ואז נפגשים בגופנו. בידע של מערכת העיצוב האנושי, הארץ היא גם בעלת משמעות גדולה, כיוון שחלק גדול מהנוטרינוס אשר עוברים דרכינו, עוברים קודם לכן דרכה. הנוטרינוס באים מכל הכיוונים, לא רק מהשמיים.

 

לאורך כל ההסטוריה, תופעות שפעם נחשבו לקסומות הפכו למדע לאחר גילוי המכניזם העומד מאחוריהם. דברים שנחשבו לאמונות טפלות, הפכו למדע ככל שהידע האנושי התרחב. בעבר, תפיסות מטאפיזיות נדרשו כדי להסביר דברים שנראו כאילו הם מעבר להבנה האנושית. אך ככל שההבנה האנושית גדלה, המטאפיזיקה הופכת לפיזיקה.

bottom of page