top of page

מִפְגָּשִׁים אִישִׁיִּים אִתִּי

גאיה 99.jpg

המפגש איתי הוא חניכה לשלב הבא של עצמך במסעך פנימה, והחוצה.

אינני יכולה לדעת מה יתרחש בו :-)

מפת העיצוב האנושי שלך תהיה מולי על השולחן,

וכמובן שאתייחס למה שאני רואה בה, בהקשר לנושאים שנדון בהם,

וכנראה נזרום גם החוצה מגבולות העיצוב האנושי.

מחדדת: אינני עורכת קריאות מפה, או מלמדת אותך על המפה שלך.

אנחנו משוחחים אודות חוויותיך, הדברים המטרידים אותך והאתגרים שלך,

על מנת לכוון אותך חזרה פנימה, ולעזור לך להתאהב שוב ושוב במי שהנך .

אז אם חשקה נפשך במפגש מעורר ובלתי מתוכנן או צפוי,

אני כאן :-)

מקיימת גם מפגשים עם זוגות הזקוקים לעזרה, תמיכה ו/או ליווי,

לאחר שכבר התחילו את דרכם בניסוי של העיצוב האנושי.

מתחילים בעיצוב האנושי?

חזרו ל 👈 כאן :-)

bottom of page