top of page

מִפְגָּשִׁים אִישִׁיִּים אִתִּי

גאיה 99.jpg

התהליך איתי הוא חניכה לשלב הבא של עצמך במסעך פנימה, והחוצה.

אינני יכולה לדעת מה יתרחש בו :-)

מפת העיצוב האנושי שלך תהיה על השולחן,

וכמובן שאתייחס למה שאני רואה בה, בהקשר לנושאים שנדון בהם,

אך מהות התהליך אינה כרוכה בלימוד/עיסוק במפה שלך.

מחדדת: אינני עורכת קריאות מפה, או מלמדת אותך על המפה שלך.

אנחנו צוללים אל תוך הלא ידוע, הלא מוכר.

משחררים את מה שכבר יודעים,

בודקים איפה נכון לך לשים את האנרגיה שלך כרגע, ואיך לעשות זאת באופן תומך, מעצים,

ושונה ממה שהכרת עד היום.

אז אם הגיע זמנך לשינוי אמיתי

אני כאן :-)

מקיימת גם תהליכים עם זוגות

לאחר שכבר התחילו את דרכם בניסוי של העיצוב האנושי.

מתחילים בעיצוב האנושי?

חזרו ל 👈 כאן :-)

bottom of page