top of page
Search
  • Writer's pictureGaya Ariel

אִם אֵין עַצְמִי לִי, מִי לִי?

Updated: Feb 15

כששר התקשורת הקוסמי (מרקורי) עובר בשער 10, אַהֲבַת-הָעַצְמִי, אין מנוס מלתקשר זאת לכל הגלקסיה. ובמיוחד, בעיתוי המסונכרן הזה שאוטוטו, עוד שבוע וטיפונת, השמש בכבודה ובעצמה תתנחל בשער הזה, ואז גם אחגוג יומולדת.


כילדה, פרוג'קטורית-שמאנית-נזירית, עם השמש הזותי של אַהֲבַת-הָעַצְמִי, לא היה קל בכלל. למעשה, לפני ההבנות שנתן לי העיצוב האנושי, אפילו היה מאתגר מאד.

היה לי עולם משלי, ויציאה החוצה מהעולם הזה היוותה סכנה להרמוניה הפנימית שחשתי, וליחסיי המעצימים עם חברותיי הבובות, הפיות וישויות החצר איתן ביליתי את רוב זמני.


כל חיי נעו תחושותי בין אהבת החיים לבין הרצון לעזוב אותם. כל דבר בעיצוב שלנו הוא This and that, כפי שאנו יודעים. ואכן תחושת אי-השייכות שלי לעולם שבחוץ, יחד עם אי-הידיעה מהן הוראות ההפעלה המתאימות לי כדי להרגיש בטוב בתוך העולם המוזר הזה, זרקו אותי למצבים והתנסויות שהותירו צלקות רבות וסגרו אותי עוד ועוד בתוך עצמי.


וזו חרב פיפיות. כי טוב לי בתוך עצמי מאד. שער 10 הזה, אהבת העצמי, על כל היבטיו המרובים והמיוחדים, ועוד בהיבט הייחודי שלי (הנזיר), יודע להיות עם עצמו ותכ'לס, הכי אוהב את זה.

ואז, כשהונח העיצוב האנושי על מפתן דלתי, כראוי לפרוג'קטורית 2/4 שאני, החלו חלקי הפאזל להתיישב במקומם, זה אחר זה. לאט לאט הבנתי יותר ויותר, את היצור המוזר שאני, ואת התפקיד שנושא העיצוב הזה שאני חיה אתו - ללמוד וללמד אהבה עצמית.


למדתי, שאהבת העצמי היא מכניקה, היא לא אגוצנטריות במובן ההומוגני. הבנתי שרק מתוך אהבת העצמי שלי ויכולתי להתאהב בחיים כפי שהם, ולשמוח שאני דורכת על הפלנטה המוזרה הזו, וחווה את כל ההיבטים שלה בכל הצבעים והטעמים, רק מתוך כך אני יכולה לצאת החוצה אל האחר, לגלות אותו ולגלות אותי, ולהדביק אותו באהבה הזאת.


באנו לכאן להתאהב בכל מה שהחיים האלה מביאים, בייחודיות שלנו, בשונות, ובמה שהמארג של כולנו יחד מאפשר.

ועכשיו בימים שמרקורי ידבר את זה מתוכנו, זו הזדמנות להודות לחיים ולבריאה על כך שאנו בדיוק כפי שאנחנו ואין צורך לשנות דבר. רק לדבוק בהוראות ההפעלה שלנו ולחוש את החיבור הזה ליושרה שלנו, למי שבאנו להיות.


ואחרי שֶׁנְּתַקְשֵׁר את זה כמה ימים, מרקורי יעבור הלאה והשמש תיכנס לצלב האהבה המתוק, ואז, אחגוג את היומולדת שלי עם המון המון אנשים שהתאהבו בעצמם וממשיכים להתאהב, ובהודיה על כך שהיה לי העונג לתרום את חלקי להתאהבות הזאת.
שולחת חיבוק מלא אהבה עצמית ולא רק.

12.12.21

88 views

Comments


bottom of page